3 principes coaching

“Als mensen alleen maar leerden om niet bang te zijn voor hun ervaring zou enkel dat de wereld al veranderen”
Sydney Banks

De 3 Principes

De 3 Principes beschrijven hoe al onze ervaringen als mens tot stand komen en verwijzen naar de heelheid erachter. Heelheid die in ieder van ons aanwezig is. Ze kunnen worden gezien als een wetmatigheid, als iets wat altijd opgaat ongeacht de omstandigheden, en als een fundamenteel ander paradigma voor de psychologie. Sydney Banks verwoordde in de jaren ’70 deze 3 Principes om als metafoor te kunnen wijzen naar wie of wat we in essentie zijn: bewegende energie of een potentieel tot creatie vanwaaruit iedere vorm (gedachte, gevoel, ervaring) kan ontstaan.

De 3 Principes zijn

  • Mind: Levensenergie
  • Consciousness: Bewustzijn
  • Thought: Denken

Kort gezegd: We leven en beleven het denken. De principes zijn een drie-eenheid die ieder een facet van de menselijke ervaring belichten.

Levensenergie

De energie waaruit alles ontstaat; datgene wat ervoor zorgt dat ons hart klopt en ons lichaam functioneert. Kortom; dat we leven.

Bewustzijn

De mogelijkheid om ons bewust te zijn van deze levensenergie.

3 principes coaching

Denken

De kracht waarmee vanuit het vormloze steeds weer een illusie van vorm gecreëerd wordt.

Vind een activiteit die bij je past

Voor meer informatiebronnen en het netwerk van de Nederlandstalige 3 principes community:

3pcommunity.nl